REGULAMIN

                                                                                                                             Aktualizacja 16.07.2019

„Bieg Zbója”                                                                                                                                 

Bielsko-Biała 25 sierpień 2019

I. ORGANIZATOR

Firma Alpas

Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Adres e-mail: biegzboja@gmail.com

 2. WSPÓŁORGANIZATOR

OTWARTE MISTRZOSTWA BIELSKA-BIAŁEJ W BIEGACH GÓRSKICH – DYSTANS 23 KM „ZBÓJNIK”

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

43-300 Bielsko-Biała ul. Marii Konopnickiej 5

NIP: 937-268-69-90

II. CEL IMPREZY

1 . Promocja miasta Bielsko-Biała oraz promocja regionu Beskidów w Polsce

 1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
 3. Integrowanie grup społecznych

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. 25 sierpień 2019

Start , Biuro Zawodów oraz meta biegu Bielsko-Biała – Tereny Rekreacyjne Błonia ul. Pocztowa 32

Szczegółowe informacje odnośnie biura zawodów i programu imprezy zostaną podane przed biegiem na stronie www.biegzboja.pl  w zakładce Wiadomości oraz na profilu Facebook

IV. TRASA ORAZ POMIAR CZASU

 1. W ramach zawodów zostaną zorganizowane następujące biegi górskie:

 ZBÓJNICZEK 7 km, ZBÓJNIK 23 km – Otwarte Mistrzostwa Bielska – Białej w Biegach Górskich , WIELKI ZBÓJ 42 KM

 1. Na trasie zlokalizowany będzie punkt pomiaru czasu, lotne punkty kontrolne, punkty regeneracyjne. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest odwiedzić wszystkie wyżej wymienione miejsca oraz na każdym z nich podać swój numer startowy. W przypadku pominięcia któregoś punktu zawodnik będzie zdyskwalifikowany. Sędziowie na punkach lotnych oraz na punktach pomiaru czasu będą odnotowywać numery startowe zawodników, zawodnicy którzy będą mieli zakryte lub niewidoczne numer zostaną zdyskwalifikowani
 2. Trasa będzie oznakowana taśmą biało-bordową dodatkowo w newralgicznych miejscach będą znaczniki

4. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do obuwia, podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, oraz chip na sznurowadle, ściągany na mecie. Brak numeru lub chipa jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego ( czas brutto)

6.Czas startu poszczególnych biegów:

 • 8:00 -Wielki Zbój 42 km
 • 9:00 – Zbójnik 23 km – Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Biegach Górskich
 • 9:30 – Zbójniczek 7km
 1. Limit czasu na przebiegnięcie trasy na poszczególnych biegach:
 • Wielki Zbój – 11 godzin
 • Zbójnik – 6 godzin
 • Zbójniczek – 2 godziny

Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani

V. LIMIT UCZESTNIKÓW

Zbójniczek 300 osób

Zbójnik 300 osób

Wielki Zbój 300 osób

VI. ZAPISY

 1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.timekeeper.pl/zawody. Opłaty obsługiwane są przez firmę Timekeeper, istnieje jednak możliwość bezpośredniej wpłaty na konto organizatora

Numer rachunku organizatora

Alpas Artur Sarosiek ul. Zwierzyniecka 38/3, 43-300 Bielsko-Biała

Numer konta bankowego: ING BANK ŚLASKI 56 1050 1070 1000 0097 1132 1332

W tytule przelewu należy podać wybrany dystans oraz swoje imię i nazwisko

 1. Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 05.08.2019
 2. Uczestnik począwszy od dnia rejestracji ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

VII. OPŁATY

TERMIN OPŁATDO 30 KWIETNIADO 30 CZERWCA

DO 05 SIERPNIA

ZBÓJNICZEK40 ZŁ50 ZŁ60 ZŁ
ZBÓJNIK80 ZŁ100 ZŁ120 ZŁ
WIELKI ZBÓJ110 ZŁ130 ZŁ150 ZŁ

 

 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej

 1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat
 2. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani na podstawie dokumentu tożsamości w Biurze Zawodów, celem weryfikacji danych osobowych
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
 4. W biegu zabrania się startowania ze zwierzętami 

VII.ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy oraz chip mocowany do obuwia
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 • elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną
 • depozyt w biurze zawodów
 • na punktach regeneracyjnych dostępne będą: woda, napoje, owoce, słodycze, przekąski itp.
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • pamiątkowe gadżety i medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg

VIIIWYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 1. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać naładowany telefon z zapisanym numerem alarmowym lub zainstalowaną aplikację „ Ratunek” oraz do posiadania stroju sportowego, stosownego do warunków pogodowych.
 2. Dodatkowo na trasie biegu ZBÓJNIK 23 KM oraz WIELKI ZBÓJ 42 KM obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie:
 • Plecaka biegowego lub nerki biegowej mieszczącej cały sprzęt obowiązkowy
 • Pojemnika lub bidonu z wodą min. 0.5l
 • Folii NRC oraz gwizdka

Dla trasy 42 km zalecane jest posiadanie lampy czołowej

IX. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA BIEGU

 1. W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić Organizatora biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji poszukiwawczej oraz obciążenie finansowe zawodnika akcją poszukiwawczą.
 2. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej na punktach pomiaru czasu, punktach kontrolnych lub regeneracyjnych. Numer do organizatora: 531-759-074. Numer również będzie podany na odprawie technicznej przed biegiem

 

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt znajdować się będzie w specjalnie przygotowanym namiocie na terenie Rekreacyjnym Błonia ul. Pocztowa 32
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada
 3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego

XIII. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe puchary oraz w przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe
 2. Będzie prowadzona klasyfikacja Open w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn na każdym dystansie biegu– miejsce I-III
 3. Na dystansie ” Zbójnik” 23 km dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja Otwartych Mistrzostw Bielska-Białej w Biegach Górskich tzn. zwycięzca biegu jest Mistrzem Bielska-Białej w Biegach Górskich oraz Mistrzem dystansu „Zbójnik” 23 km. Nagradzane będą trzy miejsca w kategorii open kobiet i mężczyzn.
 4. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na stronie internetowej oraz portalu Facebook

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne, lecz mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, bez możliwości zwrotu wpisowego
 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie
 3. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy
 4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
 5. Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu
 6. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play
 8. Zawodnik zobowiązany jest nie zaśmiecać trasy biegu w razie złamania tej zasady uczestnik będzie zdyskwalifikowany
 9. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny
 11. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów
 12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych w celu promocji biegu
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz profilu Facebook.
 14. Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej www.biegzboja.pl oraz profilu Facebook

  

„Bieg Zbója”                                                                                                                                 Aktualizacja 16.07.2019

Bielsko-Biała 25 sierpień 2019

I. ORGANIZATOR

Firma Alpas

Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Adres e-mail: biegzboja@gmail.com

 2. WSPÓŁORGANIZATOR

OTWARTE MISTRZOSTWA BIELSKA-BIAŁEJ W BIEGACH GÓRSKICH – DYSTANS 23 KM „ZBÓJNIK”

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

43-300 Bielsko-Biała ul. Marii Konopnickiej 5

NIP: 937-268-69-90

II. CEL IMPREZY

1 . Promocja miasta Bielsko-Biała oraz promocja regionu Beskidów w Polsce

 1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
 3. Integrowanie grup społecznych

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. 25 sierpień 2019

Start , Biuro Zawodów oraz meta biegu Bielsko-Biała – Tereny Rekreacyjne Błonia ul. Pocztowa 32

Szczegółowe informacje odnośnie biura zawodów i programu imprezy zostaną podane przed biegiem na stronie www.biegzboja.pl  w zakładce Wiadomości oraz na profilu Facebook

IV. TRASA ORAZ POMIAR CZASU

 1. W ramach zawodów zostaną zorganizowane następujące biegi górskie:

 ZBÓJNICZEK 7 km, ZBÓJNIK 23 km – Otwarte Mistrzostwa Bielska – Białej w Biegach Górskich , WIELKI ZBÓJ 42 KM

 1. Na trasie zlokalizowany będzie punkt pomiaru czasu, lotne punkty kontrolne, punkty regeneracyjne. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest odwiedzić wszystkie wyżej wymienione miejsca oraz na każdym z nich podać swój numer startowy. W przypadku pominięcia któregoś punktu zawodnik będzie zdyskwalifikowany. Sędziowie na punkach lotnych oraz na punktach pomiaru czasu będą odnotowywać numery startowe zawodników, zawodnicy którzy będą mieli zakryte lub niewidoczne numer zostaną zdyskwalifikowani
 2. Trasa będzie oznakowana taśmą biało-bordową dodatkowo w newralgicznych miejscach będą znaczniki

4. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do obuwia, podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, oraz chip ściągany na mecie. Brak numeru lub chipa jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego ( czas brutto)

6.Czas startu poszczególnych biegów:

 • 8:00 -Wielki Zbój 42 km
 • 9:00 – Zbójnik 23 km – Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Biegach Górskich
 • 9:30 – Zbójniczek 7km
 1. Limit czasu na przebiegnięcie trasy na poszczególnych biegach:
 • Wielki Zbój – 11 godzin
 • Zbójnik – 6 godzin
 • Zbójniczek – 2 godziny

Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani

V. LIMIT UCZESTNIKÓW

Zbójniczek 300 osób

Zbójnik 300 osób

Wielki Zbój 300 osób

VI. ZAPISY

 1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.timekeeper.pl/zawody. Opłaty obsługiwane są przez firmę Timekeeper, istnieje jednak możliwość bezpośredniej wpłaty na konto organizatora

Numer rachunku organizatora

Alpas Artur Sarosiek ul. Zwierzyniecka 38/3, 43-300 Bielsko-Biała

Numer konta bankowego: ING BANK ŚLASKI 56 1050 1070 1000 0097 1132 1332

W tytule przelewu należy podać wybrany dystans oraz swoje imię i nazwisko

 1. Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 05.08.2019
 2. Uczestnik począwszy od dnia rejestracji ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

VII. OPŁATY

TERMIN OPŁATDO 30 KWIETNIADO 30 CZERWCA

DO 05 SIERPNIA

ZBÓJNICZEK40 ZŁ50 ZŁ60 ZŁ
ZBÓJNIK80 ZŁ100 ZŁ120 ZŁ
WIELKI ZBÓJ110 ZŁ130 ZŁ150 ZŁ

 

 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej

 1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat
 2. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani na podstawie dokumentu tożsamości w Biurze Zawodów, celem weryfikacji danych osobowych
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność

VII.ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy z chipem
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 • elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną
 • depozyt w Bazie Zawodów
 • na punktach regeneracyjnych dostępne będą: woda, napoje, owoce, słodycze, przekąski itp.
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • pamiątkowe gadżety i medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg

VIIIWYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 1. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać naładowany telefon z zapisanym numerem alarmowym lub zainstalowaną aplikację „ Ratunek” oraz do posiadania stroju sportowego, stosownego do warunków pogodowych.
 2. Dodatkowo na trasie biegu ZBÓJNIK 23 KM oraz WIELKI ZBÓJ 42 KM obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie:
 • Plecaka biegowego lub nerki biegowej mieszczącej cały sprzęt obowiązkowy
 • Pojemnika lub bidonu z wodą min. 0.5l
 • Folii NRC oraz gwizdka

Dla trasy 42 km zalecane jest posiadanie lampy czołowej

IX. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA BIEGU

 1. W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić Organizatora biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji poszukiwawczej oraz obciążenie finansowe zawodnika akcją poszukiwawczą.
 2. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej na punktach pomiaru czasu, punktach kontrolnych lub regeneracyjnych. Numer do organizatora: 531-759-074. Numer również będzie podany na odprawie technicznej przed biegiem

 

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt znajdować się będzie w specjalnie przygotowanym namiocie na terenie Rekreacyjnym Błonia ul. Pocztowa 32
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada
 3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego

XIII. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe puchary oraz w przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe
 2. Będzie prowadzona klasyfikacja Open w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn na każdym dystansie biegu– miejsce I-III
 3. Na dystansie ” Zbójnik” 23 km dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja Otwartych Mistrzostw Bielska- Białej w Biegach Górskich tzn. zwycięzca biegu jest mistrzem dystansu „Zbójnik” oraz Mistrzem Bielska- Białej w Biegach górskich. Nagradzane będą trzy miejsca w kategorii open kobiet i mężczyzn.
 4. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na stronie internetowej oraz portalu Facebook

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne, lecz mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, bez możliwości zwrotu wpisowego
 2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie
 3. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy
 4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
 5. Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu
 6. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play
 8. Zawodnik zobowiązany jest nie zaśmiecać trasy biegu w razie złamania tej zasady uczestnik będzie zdyskwalifikowany
 9. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny
 11. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów
 12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych w celu promocji biegu
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz profilu Facebook.
 14. Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej www.biegzboja.pl oraz profilu Facebook

  

Close Menu