„Zimowy Bieg Zbója”                                                                                                                        

Bielsko-Biała 16 luty 2020

I. ORGANIZATOR

Firma Alpas

Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Nr rachunku ING Bank Śląski 56 1050 1070 1000 0097 1132 1332

Adres e-mail: biegzboja@gmail.com

II. CEL IMPREZY

1 . Promocja miasta Bielsko-Biała oraz promocja regionu Beskidów w Polsce

2. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku

4. Integrowanie grup społecznych

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Data: 16 luty 2020

Start , Biuro Zawodów oraz meta biegu Bielsko-Biała – Tereny Rekreacyjne Błonia ul. Pocztowa 32

Szczegółowe informacje odnośnie biura zawodów i programu imprezy zostaną podane przed biegiem na stronie www.biegzboja.pl  w zakładce Wiadomości oraz na profilu Facebook

IV. TRASA ORAZ POMIAR CZASU

 1. W ramach zawodów zostaną zorganizowane następujące biegi górskie:

 ZIMOWY ZBÓJNICZEK 7 km, ZIMOWE WYZWANIE ZBÓJA  

 1. Na trasie zlokalizowany będzie punkt pomiaru czasu, oraz lotne punkty sędziowskie każdy uczestnik biegu zobowiązany jest odwiedzić wszystkie wyżej wymienione miejsca oraz na każdym z nich podać swój numer startowy. W przypadku pominięcia któregoś punktu zawodnik będzie zdyskwalifikowany. Sędziowie na punkach lotnych oraz na punktach pomiaru czasu będą odnotowywać numery startowe zawodników, zawodnicy którzy będą mieli zakryte lub niewidoczne numer zostaną zdyskwalifikowani
 2. Trasa będzie oznakowana taśmą żółto-czarną dodatkowo w newralgicznych miejscach będą znaczniki

4. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do obuwia, podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, oraz chip na sznurowadle, ściągany na mecie. Brak numeru lub chipa jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego ( czas brutto)

6.Czas startu poszczególnych biegów ZOSTANIE PODANIE WKRÓTCE

 •  
 1. Limit czasu na przebiegnięcie trasy na poszczególnych biegach:
 • 22 kilometrowe Wyzwanie Zbója ( dwie pętle 11 km) – 6 godzin
 • 11 kilometrowe Wyzwanie Zbója – 3 godzin
 • Zimowy Zbójniczek  7 km – 2 godziny

Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani

8.Trasa biegu w razie obfitych opadów śniegu nie będzie odsnieżana, a ewentualnie „przetarta”  przez kilkoro biegaczy przed zawodami. W ekstremalnych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do srócenia trasy.

V. LIMIT UCZESTNIKÓW

 • 22 kilometrowe Wyzwanie Zbója – 250 uczestników 
 • 11 kilometrowe Wyzwanie Zbója – 250 uczestników
 • Zimowy Zbójniczek  7 km – 250 uczestników

VI. ZAPISY

 1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.timekeeper.pl/zawody. Opłaty obsługiwane są przez firmę Timekeeper.
 1. Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 04.02.2020
 2. Uczestnik począwszy od dnia rejestracji ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi
 4.  Możliwość przepisania pakietów startowych na inną osobę jest możliwe tylko i wyłącznie do dnia 31.01.2020

 

VII. OPŁATY

TERMIN OPŁAT                          DO 10 LISTOPADA
DO 04 LUTY 
ZIMOWY ZBÓJNICZEK59 ZŁ69 ZŁ 
11 kilometrowe ZIMOWE WYZWANIE ZBÓJA „ZIMOWY ZBÓJNIK”89 ZŁ99 ZŁ 
 22 kilometrowe ZIMOWE WYZWANIE ZBÓJA „ZIMOWY WIELKI ZBÓJ”109 ZŁ 119 ZŁ 

 

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej

 1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat
 2. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani na podstawie dokumentu tożsamości w Biurze Zawodów, celem weryfikacji danych osobowych
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
 4. W biegu zabrania się startowania ze zwierzętami
 5. W biegu zezwala się na start z kijkami 

IX.ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy oraz chip mocowany do obuwia
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 • elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną
 • depozyt w biurze zawodów
 • na punkcie regeneracyjnym dla dystansu 22 km dostępne będą: woda, cola, izotonik, ciepła herbata oraz zupa, banany, słone i słodkie przekąski itp. 
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • pamiątkowe gadżety i medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg 

X. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

     Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać kompletne wyposażenie obowiązkowe. Brak czegokolwiek będzie skutkowało niemożliwością  wystartowania w biegu. Wyposażenie obowiązkowe będzie sprawdzane przed startem.

 • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać naładowany telefon z zapisanym numerem alarmowym, oraz telefonem do organizatora ( 531 759 074 )  Zalecane jest również  zainstalowanie aplikacji „ Ratunek” 
 • Posiadanie stroju sportowego, stosownego do zimowych warunków pogodowych panujących w górach tj. ( kurtka wodoodporna, długie spodnie lub getry, rękawiczki, czapka lub chusta wielofunkcyjna, obuwie z przeznaczeniem do biegów górskich )
 • Plecaka biegowego lub nerki biegowej mieszczącej cały sprzęt obowiązkowy
 • Pojemnika lub bidonu z wodą min. 0.5l ( dla dystansu 11km oraz 22 km)
 • Folia NRC 
 • Gwizdek
 • Zalecane jest posiadanie lampy czołowej dla „22 kilomerowe Zimowe Wyzwanie Zbója”
 
 • XI. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA BIEGU
 1. W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić Organizatora biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji poszukiwawczej oraz obciążenie finansowe zawodnika akcją poszukiwawczą.
 2. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej na punktach pomiaru czasu, punktach kontrolnych lub regeneracyjnych. Numer do organizatora: 531-759-074. Numer również będzie podany na odprawie technicznej przed biegiem
 3. Zawodnik rezygnujący z dalszego kontynuowania biegu na punkcie kontrolnym podpisuje oświadczenie o zakończeniu startu oraz oddaje numer startowy.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt znajdować się będzie w specjalnie przygotowanym namiocie na terenie Rekreacyjnym Błonia ul. Pocztowa 32
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada
 3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego

 

XIII. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe puchary oraz w przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe
 2. Będzie prowadzona klasyfikacja Open  Kobiet i Mężczyzn dla : „Zbójniczka” 7km , 11 kilometrowego i 22 kilometrowego „Zimowego Wyzwania Zbója”– miejsce I-III ,    Klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn  50 + miejsca I-III .
 3. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na stronie internetowej oraz portalu Facebook 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne, lecz mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, bez możliwości zwrotu wpisowego
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do samodzielnej oceny sytuacji pogodowej panującej w górach
 3. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie
 4. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy
 5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
 6. Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu
 7. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny
 9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play
 10. Zawodnik zobowiązany jest nie zaśmiecać trasy biegu w razie złamania tej zasady uczestnik będzie zdyskwalifikowany
 11. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
 12. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów
 13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych w celu promocji biegu
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz profilu Facebook.
 15. Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej www.biegzboja.pl oraz profilu Facebook
Close Menu