III BIEG NIEPODLEGŁOŚĆI – REGULAMIN

Regulamin Górski Bieg Niepodległości 11 listopada 2023

 1. ORGANIZATOR

Alpas Artur Sarosiek

43-300 Bielsko-Biała ul. Zwierzyniecka 38/3

NIP: 937-242-89-11

Telefon: 531-759-074

Nr rachunku: Alior Bank 73 2490 0005 0000 4530 5275 5516

Adres e-mail: biegzboja@gmail.com

 II. CEL IMPREZY

Celem głównym imprezy jest udział w sportowej rywalizacji – w
tym ukończenia biegu na wskazanym dystansie i w określonym terminie.

Celem równoległym jest:

       promocja gminy Jaworze w Polsce i poza
granicami kraju,

       promocja regionu Beskidów w Polsce  i poza granicami kraju,

Celami dodatkowymi imprezy są także:

       popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego
stylu życia,

       propagowanie zdrowego trybu życia,

       propagowanie aktywnego wypoczynku,

       integrowanie grup społecznych.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA (TERMIN, DYSTANS, MIEJSCE)

W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat.

Dla potrzeb zawodów poszczególne grupy uczestników mogą dokonać rejestracji także w ramach nieformalnej grupy o wybranej przez siebie
nazwie.

Warunkiem wpisania na listę uczestników i rozpoczęcia uczestnictwa jest dokonanie:

       rejestracji uczestnika za pośrednictwem  www.biegzboja.pl oraz www.my.raceresult.com

       opłaty za udział w imprezie (opłata startowa)

DYSTANS: 11 km lub 21 km 

TERMIN:  11 listopada 2023 startują biegi na dystansach: 11 km ( start godz.11.11 ) oraz 21 km ( start godz. 10.11 )

MIEJSCE: Start, Biuro Zawodów oraz meta biegu Ośrodek Hufca

Ul. Grabka 1

43-384 Jaworze

Szczegółowe informacje odnośnie biura zawodów i programu imprezy zostaną podane przed biegiem na stronie www.biegzboja.pl  w zakładce Wiadomości oraz na profilu Facebook.

 

IV.ZAPISY

1.   Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego
odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biegzboja.pl oraz www.my.raceresult.com  Opłaty obsługiwane są przez firmę Przelewy 24. Istnieje możliwość bezpośredniej wpłaty na konto Organizatora (patrz pkt I), w tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz wybrany dystans.

2.   Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 30.10.2023.

3.    Uczestnik począwszy od dnia rejestracji ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej jednak nie później niż do dnia 30.10.2023 roku. Po tym czasie będzie usuwany z listy startowej. Od dnia 31.10.2023 roku wpłaty na konto Organizatora nie będą przyjmowane i nie będzie możliwości
zapisów na bieg.

4.   W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.

5.   Możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę jest możliwe wyłącznie do dnia 20.10.2023.

 V.OPŁATY –

Do każdego pakietu startowego jest możliwość dokupienia przy rejestracji na zawody okazjonalnej koszulki z Biegu Niepodległości w cenie 69 zł .

O wysokości opłaty startowej decyduje data przelewu/data
opłaty przez system szybkich płatności (nie jest brana pod uwagę data terminu
zapisu na bieg ). 

 

OPŁATA DO DNIA 30.05.2023

OPŁATA DO DNIA 03.08.2023

OPŁATA DO DNIA 30.08.2023

OPŁATA DO DNIA 30.09.2023

OPŁATA DO DNIA 30.10.2023

11 km

98 ZŁ

108 ZŁ

118 ZŁ

148 ZŁ

158 ZŁ

21 km

128 ZŁ

138 ZŁ

148 ZŁ

178 ZŁ

188 ZŁ

 

 1. LIMIT UCZESTNIKÓW
 • Dystans 11 km: 450 osób
 • Dystans 21 km: 450 osób 

Przy większym zainteresowaniu danym dystansem organizator może zwiększyć limit miejsc na ten dystans , a zmniejszyć limit  na dystans z mniejszym zainteresowaniem. Przy czym suma opłaconych osób nie może być większa niż 900. 

VII. TRASA ORAZ POMIAR CZASU

1.   W ramach zawodów zostaną zorganizowane następujące biegi górskie:

Bieg Niepodległości 11 km

Półmaraton Niepodległości 21 km

2.   
Trasa będzie oznakowana taśmą biało-żółtą
dodatkowo w newralgicznych miejscach będą znaczniki.

3.   Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do obuwia, podczas biegu zawodnicy muszą posiadać
numer startowy przypięty z przodu, oraz chip na sznurowadle, ściągany na mecie. Brak numeru lub chipa jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

4.   
Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie
czasu rzeczywistego ( czas netto).

5.   Na trasie zlokalizowane będą punkty pomiaru czasu, lotne punkty sędziowskie. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest odwiedzić wszystkie wyżej wymienione miejsca. Sędziowie na lotnych punktach kontrolnych oraz na punktach pomiaru czasu będą odnotowywać numery startowe
zawodników, zawodnicy którzy będą mieli zakryte lub niewidoczne numery zostaną zdyskwalifikowani.

6.   Czas startu poszczególnych biegów: 

Bieg Niepodległości 11 km : godzina 11.11

Półmaraton Niepodległości 21 km : godzina 10.11.

7.   Limit czasu na przebiegnięcie trasy na poszczególnych biegach:

Bieg Niepodległości 11 km : 3 godziny

Półmaraton Niepodległości 21 km : 5,5 godziny

Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani. Organizator po upływie limitu czasu nie ponosi odpowiedzialności za osoby które pozostały na trasie.

8.   Punkty pomiaru czasu:

       Start/ Meta (wszystkie dystanse)

       Wapienica ( dystans 21 km )

 VIII. PUNKTY REGENERACYJNE

 1. Dystans 11 km – posiłek regeneracyjny oraz bufet na mecie (stół z przekąskami, owoce)
 2. Dystans 21 km – punkt regeneracyjny „Hilton” Wapienica, posiłek regeneracyjny oraz bufet na mecie (stół z przekąskami, owoce)
         
     

·         

IX.WARUNKI UCZESTNICTWA

1.   Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji oraz uiszczenie opłaty startowej.

2.    W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat.

2.    Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani na podstawie dokumentu tożsamości w Biurze Zawodów, celem weryfikacji danych osobowych.

3.    Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

4.   Organizator wyraża zgodę na start z kijkami.

5.   W biegu można brać udział z psem, jeżeli nie jest to pies rasy agresywnej amerykański pit bull terrier , pies z Majorki , buldog amerykański , dog argentyński, pies kanaryjski , tosa inu , rottweiler, akbash dog. Zaleca się jednak stosowanie w czasie startu biegu kagańca,
by nie zagrażał innym uczestnikom. Całą odpowiedzialność za ewentualne szkody i opiekę nad psem  ponosi opiekun. Organizator ma prawo nie dopuścić biegacza z psem do biegu , jeżeli będzie ono zagrażało innym. Odpowiedzialny za zwierzę jest wyłącznie opiekun psa.

X. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 1. Każdy zarejestrowany Uczestnik/Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

        numer startowy oraz chip mocowany do obuwia

        zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów

        elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną

        depozyt w biurze zawodów

        wodę oraz przekąski na punkach regeneracyjnych

        posiłek regeneracyjny na mecie

        pamiątkowa opaska biegowa oraz chusta wielofunkcyjna ( w pakiecie startowym )  oraz  medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg.

Do każdego pakietu startowego jest możliwość dokupienia przy rejestracji na zawody okazjonalnej koszulki z Biegu Niepodległości w cenie 69 zł .

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
 1. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać naładowany telefon z zapisanym numerem alarmowym lub zainstalowaną aplikacją „ Ratunek”.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego, stosownego do warunków pogodowych.
 3. Dodatkowo na trasie biegu dystans 21 km obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie:
 • Folii NRC oraz gwizdka
 • Pojemnika lub bidonu z zawartością wody min. 0.5l
 • Własny kubek do spożywania napojów na punktach regeneracyjnych
 • Plecaka biegowego lub nerki biegowej mieszczącej cały sprzęt obowiązkowy.

 

XII. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA BIEGU

 1. W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić Organizatora biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji poszukiwawczej oraz obciążenie finansowe zawodnika akcją poszukiwawczą.
 2. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej na punktach pomiaru czasu, punktach kontrolnych lub regeneracyjnych. W przypadku rezygnacji z kontynuacji biegu uczestnik podpisuje oświadczenie o dobrowolnym opuszczeniu trasy oraz oddaje swój numer startowy. Numer telefonu do Organizatora: 531-759-074

XIII. DEPOZYT

 1. Depozyt znajdować się będzie na terenie hufca, w pobliżu rejonu Start/Meta
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada.
 3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.

XIV. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe puchary oraz w przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe.
 2. Będzie prowadzona klasyfikacja Open w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn na każdym dystansie biegu– miejsce I-III 
 3. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na stronie internetowej oraz portalu Facebook. 

XV. REKLAMACJE

1.      Uczestnik zawodów jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Organizator jest zobowiązany do jej rozpatrzenia.

2.      Uczestnik powinien zgłosić reklamację do firmy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

3.      Organizator rozpatruje reklamacje złożone przez Uczestników lub osoby działające w ich imieniu do 15 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji.

4.      Uczestnik może złożyć reklamację w następującej formie:

•        pocztą tradycyjną kierując pismo na adres Organizatora:

Alpas Artur Sarosiek, ul. Strażacka 81 lok 10, 43-382 Bielsko-Biała;

•        pocztą elektroniczną na adres biegzboja@gmail.com

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne, lecz mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, bez możliwości zwrotu wpisowego.

2.    W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

3.    Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnej oceny sytuacji pogodowej panującej w górach podczas rozgrywania zawodów. W przypadku pogorszenia pogody, która zagraża życiu oraz bezpieczeństwu uczestnika w trakcie biegu ( burza, silny wiatr, ulewa) zawodnik zobowiązany jest do przerwania zawodów, udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca oraz poinformowania Organizatora.

4.    Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność oraz powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.

5.    Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

6.    Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play, zakazu zaśmiecania trasy, pokonywania trasy biegu w sposób niedozwolony, schodzenia z trasy biegu. W razie łamania powyższych zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

7.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

8.    Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów.

9.    Uczestnik z chwilą rejestracji na zawody akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 t. j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika na materiałach filmowych i fotograficznych, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji oraz promocji zawodów ( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).

Szczegóły dostępne na stronie  www.biegzboja.pl w zakładce RODO.

W szczególności uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na liście uczestników i liście wyników imprezy na stronie www.biegzboja.pl

10.                       Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz profilu Facebook.

11.                       W razie niemożliwości przeprowadzenia zawodów i odwołania imprezy przez organizatora nie z jego winy ( klęska żywiołowa, epidemia, pandemia itp. ):

        do dnia 01.06 2023 r – Organizator zobowiązuje się zwrócić 100 % wpisowego na konto zawodnika z jakiego zrobił opłatę za bieg.

        do dnia 15.07.2023 r – Organizator zobowiązuje się zwrócić 50 % wpisowego na konto zawodnika z jakiego zrobił opłatę lub zawodnik będzie miał możliwość przeniesienia startu na przyszły rok.

        po dniu 15.07.2023 r – zawody odbędą się w formie wirtualnej, a zasady imprezy organizator przedstawi na stronie internetowej oraz profilu facebook.

12.                       Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej www.biegzboja.pl oraz profilu Facebook